Vårt säkerhetsarbete

Arbetet följer ISO-standarderna 27001 och 27002.

Vi jobbar med ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, enligt de krav som ställs på svenska myndigheter. I korthet innebär det att vi jobbar med ständiga förbättringar enligt ett årshjul.

Vårt Security Operations Center (SOC) jobbar med kontinuerlig analys av in- och utgående internettrafik. SOC:en har också en rådgivande funktion, där de beskriver eventuella hot och risker som trafikanalysen identifierat och vilka åtgärder man kan vidta för att minimera riskerna för påverkan. Den funktionen ingår för alla våra anslutna myndigheter tillsammans med ett grundskydd mot bland annat virus och överbelastningsattacker. Utöver detta finns möjlighet att teckna avtal om fler SOC-tjänster.