Hur ansluter vi myndigheter?

Vi har utvecklat en anslutningsprocess för att ansluta nya myndigheter. Anslutningsprocessen ger stöd för hur en myndighets visade intresse för samordnad och säker statlig it-drift omhändertas och hanteras hos Försäkringskassan. Från förfrågan till etablerad it-tjänst och samverkan.

Varje myndighet är unik och styr- och arbetsformer anpassas efter behov och situation. Försäkringskassans redan etablerade, inarbetade processer och modeller för utveckling, drift och förvaltning ska användas så långt som möjligt.

Målet är en etablerad It-tjänsteleverans och samverkansrelation som upplevs trygg och värdeskapande.

Anslutningsprocessen

Vi har identifierat fyra steg som ska processas vid anslutning av en ny myndighet. Anslutningsprocessen startar med initiera, en förberedande fas, som snabbt ska komma till avslut samt vara så lite resurskrävande som möjligt. Anslutningsprocessen avslutas när det finns ett etablerat it-tjänsteåtagande och etablerad samverkan mellan Försäkringskassan och den anslutande myndigheten.

  1. Initiera – I den första fasen undersöks möjligheterna att flytta över myndighetens it-drift till Försäkringskassan. Syftet med denna fas är att snabbt kunna ta beslut om att gå vidare eller ej. Fasen avslutas med en avsiktsförklaring myndigheterna emellan som undertecknas av it-avdelningen och motsvarande hos den anslutande myndigheten.
  2. Planera – Den andra fasen syftar till att planera vad som ska ingå i leveransen och fatta beslut om fortsatt anslutning. En samverkansöverenskommelse tecknas mellan den anslutande myndigheten och Försäkringskassan.
  3. Paketera – I fasen ”Paketera” fattas beslut om byggstart. Arbetet med leverans och transformering tar vid. Fasen avslutas med att den anslutande myndigheten accepterar leveransen.
  4. Köra – Här går projektet från accepterad leverans till etablerat it-tjänsteåtagande och samverkan sker enligt överenskommelse.


Bild på anslutningsprocessens olika faser